INSTALLASJON

Belysning - Detaljhandel

Eiklid & Ekdahl Elektro har i 20 år opparbeidet oss bred erfaring innen belysning for detalsjhandel og bolig. Vi kan bistå hele veien fra inspirasjon og valg av belysning, til prosjektering og montering. Vi hjelper og til med tegning av belysning for detaljhandel og annen næringsvirksomhet.


I tillegg til belysning kan vi levere komplette tekniske installasjoner til din butikk eller næringsvirksomhet.

Se mer under inspirasjon for å valg av type belysning

Ladestasjoner EL bil

Lading av EL bil kan utføres på mange metoder. For hjemme brukere er det viktig å få kartlagt hvor mye strøm man har tilgjengelig og type strøm nett. Dette er ting vi hos Eiklid & Ekdahl Elektro AS har god erfering med og kan hjelpe til med. Å finne ut hvilket behov man har og kapasiteten man har tilgjenglig er viktig å få avklart før man går til innkjøp av ladestasjon.

Type lading

Lading av EL bil kan utføres på flere måter. Det er fult mulig å lade en EL bil via en enkel stikkontakt,
men dette er ikke noe vi anbefaler. Det gir lav ladestrøm og faren for feil over tid er betraktlig større.

Den mest vanlige hjemme ladingen som vi anbefaler er en egen ladestasjon med Type 2 uttak. Dette er et standarisert uttak som passer de alle fleset nye EL biler. Den gir en større fleksibilitet i forhold til kapasiteten på ditt strøm nett og en mer kontrollert ladeform.


Ladestasjoner med Type 2 kontakt kan justeres slik at det gir deg som kunde den strømmen som passer deg best. Men standard er 3,6kw (16A)

Sikkerhet

Ved lading av EL bil vil det ofte gå en høy strøm på den kabelen / kursen som er lagt frem til ladepunktet. Dette stiller igjen større krav til kabler og installasjonen. Lovverket i dag forlanger en egen dedikert kurs til de som ønsker å etablere et nytt ladepunkt for en EL bil. Årsaken til dette e rfor å unngå overbelastning som igjen kan føre til varmegang og brann. Det vil og bidra til å redusere for feil på resten av ditt strømnett.

Ta kontakt hvis du ønsker en befaring eller mer informasjon

Ønsker du å lese mer om lading av EL bil anbefaler vi deg å besøke www.elbil.no