Prosjektering

Har du du behov for utarbeidelse av tegninger og dokumenter som underlag for din bedrift utfører vi dette. Vi har god erfering med tegning av tekniske anlegg i form av lys- el- og nettverksplaner.

Ved bruk av verktøy som DDS - CAD gir vi kunden et godt underlag før arbeid i gang settes.

  • Målsatte tegninger
  • Underlag for utførende arbeid
  • Dokumentasjon etter utført arbeid

En god teknisk tegning forenkler arbeidet for den utførende parten, samt gir en forutsigbarhet for kunden.

Den gir også mulighet for en bedre kordinering mot andre faggrupper.