Svakstrøm

Vi kan tilby flere typer nettverksløsninger, og har flere års erfaring med prosjektering og montering av sprede nettverk. I dag er flere og flere komponenter koblet opp mott nett noe som og stiller høyere krav til kablingsstruktur og kapasitet. La oss hjelpe med å velge en egnet løsning for deres system som vil dekke deres behov i dag og i fremtiden.

Vi kan tilby følgende:

  • Anerkjente leverandører
  • Fremtidsrettet utstyr
  • Sambandsklasser og standarder iht gjeldene normer.
  • En god kablingsstruktur er grunnsteinen for et godt nettverk.
  • God struktur og oversikt enkler drift.
  • Lokale nettverk
  • ITV nettverk for overvåking